Bases

Bases dels Premis E-TECH 2024

Les seccions que tens tot seguit, apleguen el conjunt de les bases dels Premis E-TECH 2023, però si vols descarregar-te-les en format PDF per tenir-les sempre a mà, pots fer-ho aquí mateix.

Els Premis E-TECH són uns guardons organitzats i entregats per l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) que reconeixen les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies, o bé aquelles empreses, institucions, entitats i persones de fora d’aquest territori que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint al progrés tecnològic gironí tant en el seu vessant econòmic, com social.

Per a la seva organització, l’AENTEG compta també amb una sèrie d’entitats i institucions que li donen suport, així com d’empreses patrocinadores.

Les categories que conformen els Premis E-TECH 2024 són les següents:

 • Premi E-TECH a la reducció de l’empremta de carboni
 • Premi E-TECH a la transformació digital
 • Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’administració local
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC
 • Premi E-TECH a la millor campanya de màrqueting digital
 • Premi E-TECH internacional
 • Premi E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC
 • Premi E-TECH al projecte tecnològic emergent
 • Premi E-TECH al millor CIO
 • Premi al Referent E-TECH

En teniu més informació de cadascuna aquí.

El període de presentació de candidatures s’obre el 18 de maig de 2024 (18/5/2024) a les 00:00:00 hores (mitjanit) i es tanca a les 23:59:59 del dia 14 d’octubre de 2024 (14/10/2024).

Els Premis E-TECH 2024 tenen un caràcter de reconeixement i, per tant, no porten associada cap contrapartida dinerària o en espècies. Només en el cas de les empreses guanyadores que no siguin associades a l’AENTEG, i tinguin seu a les comarques gironines, l’entitat organitzadora dels guardons els regalarà un any gratuït de ser membres de l’AENTEG, que correspondrà al 2025.

S’entregarà als guanyadors una estatueta commemorativa, consistent en una placa de perifèric d’ordinador muntada sobre una base de metacrilat, i amb una plaqueta que explicita el nom dels Premis, la categoria, i el nom del guanyador. També s’entregarà un diploma acreditatiu de la victòria.

En el cas dels dos finalistes per categoria, aquests també rebran un diploma acreditatiu d’aquesta condició.

Podem considerar que, aparellat amb la victòria, hi ha tota la difusió mediàtica immediatament posterior a la gala d’entrega, ja que des de l’AENTEG s’emetrà la corresponent nota de premsa, i es mirarà de concertar entrevistes i reportatges a diversos mitjans, cosa que queda sempre subjecta a la disponibilitat i interès dels mateixos mitjans.

Els requisits dependran, en cada cas, de la categoria a la qual vulguin optar els participants:

 • Premi E-TECH a la reducció de l’empremta de carboni: l’empresa que hagi aplicat les mesures ha de tenir seu a les comarques gironines, podent ésser de qualsevol sector empresarial i no només del tecnològic, mentre que si hi ha una empresa proveïdora, aquesta pot ser de qualsevol lloc de la resta de Catalunya o del món.
 • Premi E-TECH a la transformació digital: l’empresa tecnològica que desenvolupa i implanta la solució de digitalització ha de tenir seu, almenys, a les comarques gironines, tot i que no és obligatori que sigui membre de l’AENTEG. Per la seva banda, l’empresa subjecta al procés de digitalització (clienta de l’anterior) pot ser de qualsevol lloc del món.
 • Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’administració local: l’administració pública haurà de tenir el seu marc d’actuació dins del territori de la vegueria de Girona. L’empresa proveïdora només podrà ser reconeguda com a guanyadora si té seu, almenys, a les comarques gironines.
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: pel cap baix, haurà d’oferir tota la informació, servei i productes en català. La gestió del multilingüisme no és obligatòria, però és desitjable. Els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi E-TECH a la millor campanya de màrqueting digital: els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi E-TECH Internacional: persones, organitzacions o empreses amb seu a les comarques gironines, o bé de fora de Catalunya, però que treballin a les comarques gironines (en aquest darrer cas, no cal que hi tinguin una seu, però sí que han de desplegar-hi activitat).
 • Premi E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC: l’empresa ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona i haver estat fundada fa més de cinc anys.
 • Premi al projecte tecnològic emergent: en cas de ser empresa constituïda, aquesta ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona, i menys de cinc anys d’activitat o, en cas de no estar constituïda, explicitar la seva intenció ferma de constituir-se amb seu a la vegueria de Girona.
 • Premi E-TECH al millor CIO: ha de ser un professional que treballi en una empresa amb seu a les comarques gironines, malgrat que aquesta persona pugui treballar des d’una altra de les seus de l’empresa fora de la vegueria. S’haurà de demostrar la seva experiència professional i com ha innovat en l’organització empresarial, en els àmbits que siguin oportuns.

Una mateixa candidatura pot optar a més d’una categoria, sempre que compleixi amb les condicions exigides en cadascuna d’elles.

El Comitè Organitzador dels Premis Digitals E-TECH es reserva el dret de reorientar les candidatures presentades cap a les categories que consideri adequades, i s’atorga la potestat de proposar candidatures.

Les inscripcions de les candidatures als Premis són totalment gratuïtes, permetent suggerir candidatures d’altres persones, empreses, entitats, organitzacions o iniciatives, amb les quals el Comitè Organitzador s’hi posarà en contacte.

La presentació de les candidatures a les diferents categories que componen els Premis E-TECH 2024, tret de la categoria del Referent E-TECH, que l’atorga directament la junta directiva de l’AENTEG i que, per tant, queda fora d’aquest procediment, es realitzarà a través del formulari accessible a l’adreça https://forms.gle/24bYsZTnCbFCjtAu8.

Aquest formulari s’ha fet amb l’eina privativa Google Forms amb motiu de la seva comoditat per a l’entitat organitzadora, i permet tant presentar candidatura en nom propi, com suggerir-ne per a terceres parts.

En aquest darrer cas, l’AENTEG contactarà amb aquesta tercera part afectada per corroborar que és del seu interès presentar-se en ferm als Premis E-TECH, i només en el cas que accepti, passarà a formar part de les candidatures que competiran per erigir-se guanyadores.

En cap cas, s’acceptarà cap altra fórmula per entregar la candidatura que no sigui omplir el formulari oficial.

Un cop presentada la candidatura, aquesta podrà ser modificada fins a la mateixa data de finalització del termini de presentació.

Amb la presentació de la candidatura, els participants consenten que l’AENTEG incorpori les seves dades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de dur a terme les operacions necessàries per a l’execució dels guardons.

Un cop passats els Premis E-TECH 2024, l’AENTEG es compromet a eliminar totes les dades, conservant però, i a efectes estadístics i històrics dels Premis, els noms de les empreses i persones presentades, i les dades de contacte.

Aquestes dades s’incorporaran a fitxer automatitzat de l’AENTEG que permetrà tractar-les. En cap cas, aquest incorporarà la informació tècnica dels projectes presentats.

Aquestes dades no se cediran a terceres parts sense coneixement i aprovació prèvia de tots i cadascun dels participants.

Les candidatures finalistes i la guanyadora s’escullen de maneres diferents segons la categoria:

 • Premi al Referent E-TECH: escollit directament per la junta directiva de l’entitat organitzadora, que fixa els criteris per a l’elecció.
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: són els serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona i, més concretament, la Secretaria de Política Lingüística, la que decideix el guanyador, d’acord amb una sèrie de criteris tècnics sobre l’ús del català i el multilingüisme, i també per l’impacte social del projecte.
 • Per a la resta de les categories (Premi E-TECH a la reducció de l’empremta de carboni, a la transformació digital, a la millor iniciativa en l’administració local, a la millor campanya de màrqueting digital, Premi Internacional E-TECH, a la trajectòria de l’empresa TIC, al projecte tecnològic emergent, i al millor CIO) serà un jurat especialitzat qui jutjarà tots els projectes i decidirà el guanyador o guanyadors.

El jurat estarà compost per una sèrie de representants de l’AENTEG com a entitat organitzadora, als quals s’hi afegiran una sèrie de persones que des de la junta directiva de l’AENTEG siguin considerades rellevants pel seu perfil professional o per al funcionament de la categoria.

La composició del jurat pot variar, fins i tot, per a cadascuna de les categories, incloent-hi persones designades per la junta per decidir sobre una categoria en concret.

El criteri d’inclusió dels membres del jurat per a cadascuna de les categories queda a parer de la junta directiva de l’AENTEG.

El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH.

El jurat tan sols es dóna a conèixer i entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures, a partir del qual no es faran ja canvis en la seva composició, tret del cas que hi hagi alguna baixa. En aquest cas, la junta directiva de l’AENTEG designarà una persona per cobrir aquesta baixa, o bé deixarà el lloc del jurat vacant.

Un cop finalitzat el període de recepció de candidatures, l’organització convocarà el jurat, que emetrà un veredicte per a totes les categories, a tot estirar, el 6 de novembre de 2024. Aquest veredicte es mantindrà sota custòdia de l’entitat organitzadora fins al dilluns dia 11 de novembre del 2024, data en la qual se celebrarà la gala de lliurament dels guardons, on es donaran a conèixer els finalistes i els guanyadors.

Prèviament, aquests (fins a tres per categoria tret del Premi Referent E-TECH) seran informats de la seva condició de finalistes, incloent-hi el guanyador, al qual només li serà comunicada la condició de finalista.

Pel que fa al guanyador del Premi Referent E-TECH, en ser un guardó especial atorgat directament per l’entitat organitzadora, aquest serà anunciat prèviament, en una data no definida, i sempre subjecta a quan la junta directiva de l’AENTEG prengui la decisió sobre a qui atorgar el guardó.

Treballar per a presentar la seva candidatura dins dels marges que marquen aquestes bases.

Fora d’això, des de l’organització, els demanem que donin a conèixer la seva participació als Premis E-TECH 2024 a través de les seves xarxes socials i pàgina web en cas de tenir-ne, tot esmentant els comptes de Twitter dels Premis E-TECH 2024 (@premisetech) i de l’entitat organitzadora (@aenteg), així com el ‘hashtag’ #PremisETECH2024.

L’AENTEG facilitarà a les organitzacions i/o persones guanyadores, un distintiu digital que podran col·locar a les seves plataformes digitals (pàgina web, xarxes socials,…), en el cas de disposar-ne, amb un enllaç a la pàgina web dels Premis E-TECH o de l’AENTEG.

AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)
C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A-P3/A10)
17003, Girona
Telèfon: 669990873
Correu electrònic: info@aenteg.com

NIF G17672528
Nº d’inscripció 17/437 del Dpt. de Treball de la Generalitat de Catalunya

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.