Categories

Les categories que conformen els Premis E-TECH 2024 són les següents:

Distingeix aquella empresa que ha implantat polítiques i iniciatives efectives per reduir la seva empremta de carboni, fet que ha de poder demostrar de manera objectiva amb xifres de l’abans i el després de la implantació d’aquestes polítiques.

Pot incloure esforços com ara la millora de l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, l’optimització dels processos de producció per reduir les emissions de CO2, o l’adopció de polítiques sostenibles en la gestió de residus i recursos entre altres. L’objectiu d’aquest guardó és el d’incentivar les pràctiques empresarials que contribueixen activament a la lluita contra el canvi climàtic, promovent així un impacte ambiental positiu.

Aquest premi pot ser doble en el cas que hi hagi una empresa que desenvolupi la o les solucions, i una altra que les apliqui (relació proveïdor-client).

Premi doble que distingeix, d’una banda, l’empresa gironina proveïdora de tecnologia que hagi creat una solució puntera per la seva aplicació al món empresarial, sigui aquesta ad hoc o estandarditzada, així com l’empresa client -sigui aquesta gironina o no- que ha apostat per la seva aplicació.

Premi també doble que distingeix, per una banda, aquella administració pública gironina, a qualsevol nivell, o entitats que en formen part, que, a través de les seves actuacions, projectes o iniciatives, hagin aplicat de forma innovadora les tecnologies al servei de la ciutadania. 

Per altra banda, si l’actuació, projecte o iniciativa ha comptat amb la participació d’un proveïdor tecnològic gironí, aquest també serà distingit amb el guardó en la mateixa categoria, juntament amb -i sense perjudici de- l’administració guardonada.

Reconeix aquell projecte, producte, servei o iniciativa amb base tecnològica, que destaqui pel que fa a la projecció de la llengua catalana en qualsevol dels seus dialectes i variants, a la gestió del multilingüisme, i a la comunicació.

Premia aquella planificació i execució de l’estratègia de màrqueting digital aparellada a un projecte, producte, servei o iniciativa, independentment de què aquesta darrera sigui o no tecnològica, i que proporcioni mètriques mesurables del seu èxit (KPIs).

Es valorarà tant l’ús d’Internet com altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que aprofitant les seves característiques i possibilitats d’interacció es complementin i aportin millores a la iniciativa de manera conjunta.

S’atorga a aquella persona, entitat, empresa o administració que, tenint seu a les comarques gironines, hagi excel·lit en la internacionalització del seu producte, servei, negoci, iniciativa o projecte, o bé a aquella persona, entitat, empresa o administració de fora de Catalunya que hagi ajudat al progrés de les noves tecnologies a les comarques gironines.

Guardó que reconeix la trajectòria empresarial d’una empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada al sector: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc.

Reconeix una empresa tecnològica gironina amb menys de cinc anys de vida, valorant-ne aspectes diversos que la mostrin com una empresa amb un projecte en vies de consolidació: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc, o bé un projecte empresarial encara no formalment constituït com a empresa, que el jurat consideri que despunta en el seu plantejament, en la tecnologia emprada, en la tecnologia desenvolupada, en el seu impacte socioeconòmic i pel seu pla d’empresa (el qual és imprescindible presentar com a part de la documentació).

Reconeix aquella persona, professional de les tecnologies de la informació, que hagi destacat per la seva excel·lència en la gestió dels recursos tecnològics d’una empresa.

Aquest premi valora aspectes com la capacitat del/de la CIO per implementar solucions tecnològiques innovadores, millorar l’eficiència operativa, assegurar la seguretat de les dades, fomentar un entorn de treball que potenciï el creixement i la transformació digital, liderar l’equip de TIC, la seva influència en la cultura corporativa, així com la seva habilitat per alinear les estratègies tecnològiques amb els objectius de negoci de l’organització.

Distingeix aquella organització o persona que, per algun motiu, hagi destacat, bé sigui per un fet o una sèrie de fets al llarg dels mesos previs a la celebració dels Premis, o bé pel conjunt de la seva trajectòria, pel seu impacte en la societat digital.

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.