A aquesta mateixa pàgina hi pots trobar una explicació de quines són les categories que composen els Premis i el seu objectiu general. A les bases que podràs trobar aquí, tens tot el reglament complet que guien aquests premis, i qualsevol consulta la pots resoldre a la secretaria de l’AENTEG a través de l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com, o bé al telèfon 972213435

Els guardons seran lliurats durant la gala E-TECH 2023, que se celebrarà el dilluns 20 de novembre de 2023, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (lloc pendent de confirmar). Al llarg del mateix dia se celebraran altres activitats que s’aniran detallant al llarg de les vinents setmanes i mesos

Aquests guardons tenen un caràcter de reconeixement i no porten associada cap contrapartida monetària, tret d’aquelles empreses guanyadores que no siguin sòcies de l’AENTEG, a les quals se’ls regalarà un any de quota gratuïta (i que correspondrà al 2024). Durant els Premis E-TECH 2023 es promocionarà l’empresa, entitat, administració, particular i/o projecte premiat, afavorint els contactes amb els mitjans de comunicació

Mentre que el Premi Referent E-TECH 2023 l’escull directament la junta directiva de l’AENTEG, i per al Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC són els serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona i, més concretament, la Secretaria de Política Lingüística, la que decideix el guanyador, per a la resta de categories és un jurat composat per representants de l’AENTEG, als quals s’hi afegiran una sèrie de persones que des de la junta directiva de l’AENTEG siguin considerades rellevants pel seu perfil professional o per al funcionament de la categoria.

 

El jurat tan sols es dóna a conèixer i entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures.
  • Un mateix candidat pot optar a més d’una categoria sempre que compleixi amb les condicions exigides a cadascuna d’elles.
  • Si la candidatura ja es va presentar en anteriors edicions, es farà referència en la documentació presentada a l’evolució experimentada pel projecte al llarg del 2023.
  • No es poden presentar amb el mateix producte o servei els guanyadors d’anteriors edicions en la mateeixa categoria en la qual van guanyar, tret que el seu projecte, producte, servei o iniciativa, hagi experimentat uns canvis prou profunds al llarg del 2022 i/o 2023, com per justificar la presentació de la candidatura.
  • El Comitè Organitzador es reserva el dret de reorientar les candidatures presentades cap a les categories que consideri adequades.
  • El Comitè Organitzador té potestat per proposar candidatures.
  • El Jurat té el dret de concedir mencions especials en cas que ho cregui convenient.
  • Hi ha possibilitat que un guardó sigui compartit ex aequo per dues o més candidatures si el jurat així ho creu convenient.
  • El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH 2023