EN CONSTRUCCIÓ

El jurat estarà compost per una sèrie de representants de l’AENTEG com a entitat organitzadora, i d’administracions públiques de la vegueria de Girona:

  • David Martí, president de l’AENTEG
  • Glòria Vinyals, representant d’ACCIÓ
  • Joan Ribas, responsable de tecnologia de la Cambra de Comerç de Girona
  • Irene Compte, directora general de la Fundació UdG
  • Marc Pallarès, representant de l’Ajuntament de Girona (Promoció Ecoǹomica)
  • Carles Bonfill, vocal de l’AENTEG
  • Eloi Fàbrega, vocal-secretari de l’AENTEG

El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figura com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH.

El jurat tan sols entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures, a partir del qual no es faran ja canvis en la seva composició.

L’entitat organitzadora es reserva el dret de modificar, segons les necessitats, la composició d’aquest jurat, sempre que no s’hagi acabat encara el període de presentació de candidatures.

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.