Bases dels Premis E-TECH 2023

Les seccions que tens tot seguit, apleguen el conjunt de les bases dels Premis E-TECH 2023, però si vols descarregar-te-les en format PDF per tenir-les sempre a mà, pots fer-ho aquí mateix.

Els Premis E-TECH són uns guardons organitzats i entregats per l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) que reconeixen les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies, o bé aquelles empreses, institucions, entitats i persones de fora d’aquest territori que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint al progrés tecnològic gironí tant en el seu vessant econòmic, com social.

Per a la seva organització, l’AENTEG compta també amb una sèrie d’entitats i institucions que li donen suport, així com d’empreses patrocinadores.

Les categories que conformen els Premis E-TECH 2023 són les següents:

 • Premi BBVA E-TECH a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa
 • Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’administració local
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC
 • Premi E-TECH a la millor estratègia de màrqueting digital
 • Premi HIPRA E-TECH internacional
 • Premi BIG SAFEBOX DATA E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC
 • Premi Patronat EPS E-TECH al projecte tecnològic emergent
 • Premi al Referent E-TECH

Tot seguit es detalla, per a cada categoria, el seu enfocament i objectius:

Premi doble que distingeix, d’una banda, l’empresa gironina proveïdora de tecnologia que hagi creat una solució puntera per la seva aplicació al món empresarial, sigui aquesta ad-hoc o estandarditzada, així com l’empresa client -sigui aquesta gironina o no- que ha apostat per la seva aplicació.

Premi també doble que distingeix, per una banda, aquella administració pública gironina, a qualsevol nivell, o entitats que en formen part, que, a través de les seves actuacions, projectes o iniciatives, hagin aplicat de forma innovadora les tecnologies al servei de la ciutadania. 

Per altra banda, si l’actuació, projecte o iniciativa ha comptat amb la participació d’un proveïdor tecnològic gironí, aquest també serà distingit amb el guardó en la mateixa categoria, juntament amb -i sense perjudici de- l’administració guardonada.

Reconeix aquell projecte, producte, servei o iniciativa amb base tecnològica, que destaqui pel que fa a la projecció de la llengua catalana en qualsevol dels seus dialectes i variants, a la gestió del multilingüisme, i a la comunicació.

Premia aquella planificació i execució de l’estratègia de màrqueting digital aparellada a un projecte, producte, servei o iniciativa, independentment de què aquesta darrera sigui o no tecnològica, i que proporcioni mètriques mesurables del seu èxit (KPIs).

Es valorarà tant l’ús d’Internet com altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que aprofitant les seves característiques i possibilitats d’interacció es complementin i aportin millores a la iniciativa de manera conjunta.

S’atorga a aquella persona, entitat, empresa o administració que, tenint seu a les comarques gironines, hagi excel·lit en la internacionalització del seu producte, servei, negoci, iniciativa o projecte, o bé a aquella persona, entitat, empresa o administració de fora de Catalunya que hagi ajudat al progrés de les noves tecnologies a les comarques gironines.

Guardó que reconeix la trajectòria empresarial d’una empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada al sector: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc.

Reconeix una empresa tecnològica gironina amb menys de cinc anys de vida, valorant-ne aspectes diversos que la mostrin com una empresa amb un projecte en vies de consolidació: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc, o bé un projecte empresarial encara no formalment constituït com a empresa, que el jurat consideri que despunta en el seu plantejament, en la tecnologia emprada, en la tecnologia desenvolupada, en el seu impacte socioeconòmic i pel seu pla d’empresa (el qual és imprescindible presentar com a part de la documentació).

Distingeix aquella organització o persona que, per algun motiu, hagi destacat, bé sigui per un fet o una sèrie de fets al llarg dels mesos previs a la celebració dels Premis, o bé pel conjunt de la seva trajectòria, pel seu impacte en la societat digital.

El període de presentació de candidatures s’obre el 18 de maig de 2023 (18/5/2023) a les 00:00:00 hores (mitjanit) i es tanca a les 23:59:59 del dia 16 d’octubre de 2023 (16/10/2023).

Els Premis E-TECH 2023 tenen un caràcter de reconeixement i, per tant, no porten associada cap contrapartida dinerària o en espècies. Només en el cas de les empreses guanyadores que no siguin associades a l’AENTEG, i tinguin seu a les comarques gironines, l’entitat organitzadora dels guardons els regalarà un any gratuït de ser membres de l’AENTEG, que correspondrà al 2024.

S’entregarà als guanyadors una estatueta commemorativa, consistent en una placa de perifèric d’ordinador muntada sobre una base de metacrilat, i amb una plaqueta que explicita el nom dels Premis, la categoria, i el nom del guanyador. També s’entregarà un diploma acreditatiu de la victòria.

En el cas dels dos finalistes per categoria, aquests també rebran un diploma acreditatiu d’aquesta condició.

Podem considerar que, aparellat amb la victòria, hi ha tota la difusió mediàtica immediatament posterior a la gala d’entrega, ja que des de l’AENTEG s’emetrà la corresponent nota de premsa, i es mirarà de concertar entrevistes i reportatges a diversos mitjans, cosa que queda sempre subjecta a la disponibilitat i interès dels mateixos mitjans.

Els requisits dependran, en cada cas, de la categoria a la qual vulguin optar els participants:

 • Premi BBVA E-TECH a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa: l’empresa tecnològica que desenvolupa i implanta la solució de digitalització ha de tenir seu, almenys, a les comarques gironines, tot i que no és obligatori que sigui membre de l’AENTEG. Per la seva banda, l’empresa subjecta al procés de digitalització (clienta de l’anterior) pot ser de qualsevol lloc del món.
 • Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’administració local: l’administració pública haurà de tenir el seu marc d’actuació dins del territori de la vegueria de Girona. L’empresa proveïdora només podrà ser reconeguda com a guanyadora si té seu, almenys, a les comarques gironines.
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: pel cap baix, haurà d’oferir tota la informació, servei i productes en català. La gestió del multilingüisme no és obligatòria, però és desitjable. Els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi E-TECH a la millor estratègia de màrqueting digital: els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi HIPRA E-TECH Internacional: persones, organitzacions o empreses amb seu a les comarques gironines, o bé de fora de Catalunya, però que treballin a les comarques gironines (en aquest darrer cas, no cal que hi tinguin una seu, però si han de desplegar-hi activitat).
 • Premi BIG SAFEBOX DATA E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC: l’empresa ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona i haver estat fundada fa més de cinc anys.
 • Premi Patronat EPS E-TECH al projecte tecnològic emergent: en cas de ser empresa constituïda, aquesta ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona, i menys de cinc anys d’activitat o, en cas de no estar constituïda, explicitar la seva intenció ferma de constituir-se amb seu a la vegueria de Girona.

Una mateixa candidatura pot optar a més d’una categoria, sempre que compleixi amb les condicions exigides en cadascuna d’elles.

El Comitè Organitzador dels Premis Digitals E-TECH es reserva el dret de reorientar les candidatures presentades cap a les categories que consideri adequades, i s’atorga la potestat de proposar candidatures.

Les inscripcions de les candidatures als Premis són totalment gratuïtes.

La presentació de les candidatures a les diferents categories que componen els Premis E-TECH 2023, tret de la categoria del Referent E-TECH, que l’atorga directament la junta directiva de l’AENTEG i que, per tant, queda fora d’aquest procediment, es realitzarà a través del formulari accessible a l’adreça https://forms.gle/ihv9W22KmNpoqoct7.

Aquest formulari s’ha fet amb l’eina privativa Google Forms amb motiu de la seva comoditat per a l’entitat organitzadora i, per a omplir-lo, cal disposar d’un compte de Google que és necessari per fer servir la funcionalitat de pujar documents a través del mateix formulari.

Aquelles persones, empreses o organitzacions que no tinguin, ni vulguin tenir compte de Google, poden obrir-ne un de temporal per a fer la gestió, indicant al formulari l’adreça de correu electrònic per on vulguin que els arribin les comunicacions referents als Premis per part de l’organització, i que pot ser perfectament, diferent de l’adreça temporal de Google emprada per a introduir les dades al formulari.

En cap cas, s’acceptarà cap altra fórmula per entregar la documentació, malgrat que l’organització es mostra oberta a considerar casos molt especials, i que puguin demostrar que, per motius de seguretat o privacitat, no poden emprar comptes de Google, i sempre reservant-se el dret de declinar la seva admissió.

Aquest formulari per a la presentació de candidatures consisteix, a grans trets, en una àrea per a explicitar-hi les dades de l’empresa i la persona responsable dins d’aquesta, que presenten el projecte, i l’explicació del projecte en si, seguit d’una sèrie de preguntes que s’han de respondre per cadascuna de les categories en les quals es vulgui presentar la candidatura.

Aquestes preguntes són:

per a la categoria del Premi BBVA E-TECH a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa:

 • Quin grau d’innovació presenta tant el desenvolupament de la solució, com la seva implementació per part de l’empresa receptora.
 • Quin grau de complexitat té, sobretot el desenvolupament, però també la implementació de la solució creada.
 • Quins resultats de millora en la productivitat i l’àmbit econòmic ha aportat la introducció de la digitalització a l’empresa, estalvi energètic, de feina humana,…
 • Quins processos ha permès optimitzar i com.

Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’administració local:

 • Quins avantatges suposa aquesta iniciativa per a l’administració pública en tots els àmbits: eficiència, estalvi econòmic, millora del servei de cara a la ciutadania,…
 • Quins avantatges suposa de cara al ciutadà: més simplicitat, rapidesa, millor servei, agilitat de tràmits, obre un nou tipus de servei,…
 • Quin grau d’innovació suposa la construcció de la solució implementada, i quin grau d’innovació en el servei al públic suposa.
 • Com n’és de fàcil usar-la? Tant per a l’operador, com per al ciutadà/usuari.

Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC:

 • Quin és el tractament de la llengua catalana que feu del vostre projecte
 • Quin és el tractament del multilingüisme que feu en el vostre projecte

Premi E-TECH a la millor estratègia de màrqueting digital:

 • En quins punts i com n’és d’original aquesta estratègia, i com es diferencia de la resta.
 • Com s’han emprat els recursos econòmiques en les diferents iniciatives que la conformen. Es valora, sobretot, el fer més amb menys, estalviar i estirar de creativitat més que no pas de talonari.
 • Quins van ser els indicadors i objectius (KPI’s) establerts per mesurar l’èxit de la campanya, quina en va ser la previsió inicial, i quin el resultat final.
 • Quins canals i vies de comunicació havíeu previst inicialment per vehicular l’estratègia, quins han estat emprats finalment, com, i amb quines xifres de retorn.

Premi HIPRA E-TECH internacional:
En el cas d’una candidatura d’aquí

 • Expliqueu l’evolució de la trajectòria d’internacionalització de la vostra empresa.
 • A quins continents i països esteu presents? Com hi heu arribat? De quina manera hi treballeu (socis, distribuïdors, franquiciats,…)?
 • Quin volum de negoci teniu a fora?
 • Quin impacte econòmic i social provoca la vostra internacionalització a les comarques gironines, i com heu venut la marca Girona a fora.

En el cas d’una candidatura de fora

 • Quin impacte econòmic, social i tecnològic heu provocat a les comarques gironines?

Premi BIG SAFEBOX DATA E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC:

 • Expliqueu el creixement de l’empresa en el temps amb els següents vectors: facturació, nombre de treballadors, clients importants, projectes destacats abordats, i entrada a nous mercats/internacionalització
 • Quin grau d’innovació en productes, serveis i tecnologies, heu aportat al llarg de la vostra existència?
 • Quin impacte social heu provocat al territori gironí?
 • Quines són les vostres principals línies de treball de cara al futur?

Premi Patronat EPS E-TECH al projecte tecnològic emergent:

 • Quina innovació aporta el vostre projecte respecte a allò que ja existeix al mercat en el vostre sector?
 • Què aporta a la societat el vostre projecte?
 • Exposeu les principals línies del pla d’empresa per als propers anys
 • Quina és la vostra previsió econòmica a nivell de despesa i ingressos per als propers cinc anys?

La documentació auxiliar a aportar per recolzar la candidatura, resta a criteri de cadascú, però es recomana que aquesta sigui breu i fàcil de llegir i consultar, i recomanem l’ús de presentacions i documents breu en formats estàndard, com ara PDF o DOC.

Tingueu en compte que aquestes explicacions i la documentació annexada ha de servir al jurat per avaluar la candidatura i comparar-la amb la resta de les que es presenten per tal de decidir el guanyador. Queda en mans dels responsables de la presentació de cadascuna d’aquestes candidatures fer el més clara i entenedora possible la documentació per tal de facilitar la comprensió del projecte per part del jurat i, així, la seva millor avaluació.

Un cop presentada la candidatura, aquesta podrà ser modificada fins a la mateixa data de finalització del termini de presentació.

Amb la presentació de la candidatura, els participants consenten que l’AENTEG incorpori les seves dades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de dur a terme les operacions necessàries per a l’execució dels guardons.

Un cop passats els Premis E-TECH 2023, l’AENTEG es compromet a eliminar totes les dades, conservant però, i a efectes estadístics i històrics dels Premis, els noms de les empreses i persones presentades, i les dades de contacte.

Aquestes dades s’incorporaran a fitxer automatitzat de l’AENTEG que permetrà tractar-les. En cap cas, aquest incorporarà la informació tècnica dels projectes presentats.

Aquestes dades no se cediran a terceres parts sense coneixement i aprovació prèvia de tots i cadascun dels participants.

Les candidatures finalistes i la guanyadora s’escullen de maneres diferents segons la categoria:

 • Premi al Referent E-TECH: escollit directament per la junta directiva de l’entitat organitzadora, que fixa els criteris per a l’elecció.
 • Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: són els serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona i, més concretament, la Secretaria de Política Lingüística, la que decideix el guanyador, d’acord amb una sèrie de criteris tècnics sobre l’ús del català i el multilingüisme, i també per l’impacte social del projecte.
 • Per a la resta de les categories (Premi a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa, Premi a la millor iniciativa en l’administració local, Premi a la millor estratègia de màrqueting digital, Premi Internacional E-TECH, Premi a la trajectòria de l’empresa TIC, i Premi al projecte tecnològic emergent) serà un jurat especialitzat qui jutjarà tots els projectes i decidirà el guanyador o guanyadors.
El jurat estarà compost per una sèrie de representants de l’AENTEG com a entitat organitzadora, als quals s’hi afegiran una sèrie de persones que des de la junta directiva de l’AENTEG siguin considerades rellevants pel seu perfil professional o per al funcionament de la categoria. La composició del jurat pot variar, fins i tot, per a cadascuna de les categories, incloent-hi persones designades per la junta per decidir sobre una categoria en concret. El criteri d’inclusió dels membres del jurat per a cadascuna de les categories queda a parer de la junta directiva de l’AENTEG. El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH. El jurat tan sols es dóna a conèixer i entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures, a partir del qual no es faran ja canvis en la seva composició, tret del cas que hi hagi alguna baixa. En aquest cas, la junta directiva de l’AENTEG designarà una persona per cobrir aquesta baixa, o bé deixarà el lloc del jurat vacant. Enguany, el jurat dels Premis E-TECH 2023 està compost per:
Albert Alemany Albert Alemany President de l’AENTEG Ferran Rodero Ferran Rodero Delegat d’ACCIÓ a Girona Joan Ribas Joan Ribas Vocal del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Girona Irene Compte Irene Compte Directora general de la Fundació UdG: Innovació i Formació
Xavier Aldeguer Xavier Aldeguer Regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Girona Eva Olivares Eva Olivares Vocal de la junta directiva de l’AENTEG Manel Garre Manel Garre Vocal i tresorer de la junta directiva de l’AENTEG

Un cop finalitzat el període de recepció de candidatures, l’organització convocarà el jurat, que emetrà un veredicte per a totes les categories, a tot estirar, el 15 de novembre de 2023. Aquest veredicte es mantindrà sota custòdia de l’entitat organitzadora fins al dilluns dia 20 de novembre del 2023, data en la qual se celebrarà la gala de lliurament dels guardons, on es donaran a conèixer els finalistes i els guanyadors.

Prèviament, aquests (fins a tres per categoria tret del Premi Referent E-TECH) seran informats de la seva condició de finalistes, incloent-hi el guanyador, al qual només li serà comunicada la condició de finalista.

Pel que fa al guanyador del Premi Referent E-TECH, en ser un guardó especial atorgat directament per l’entitat organitzadora, aquest serà anunciat prèviament, en una data no definida, i sempre subjecta a quan la junta directiva de l’AENTEG prengui la decisió sobre a qui atorgar el guardó.

Treballar per a presentar la seva candidatura dins dels marges que marquen aquestes bases.

Fora d’això, des de l’organització, els demanem que donin a conèixer la seva participació als Premis E-TECH 2023 a través de les seves xarxes socials i pàgina web en cas de tenir-ne, tot esmentant els comptes de Twitter dels Premis E-TECH 2023 (@premisetech) i de l’entitat organitzadora (@aenteg), així com el ‘hashtag’ #PremisETECH2023.

En el cas que sigui una organització (empresa, entitat) que disposi d’una pàgina web, aquesta queda obligada a realitzar una publicació, en el termini màxim d’un mes després d’haver guanyat el Premi, explicant la seva participació i victòria, en la qual quedi palès tant el nom “Premis E-TECH 2023”, com el nom de l’entitat organitzadora, “AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)”.

En cas de disposar de compte de Twitter, la mateixa també està obligada a publicar-hi una entrada esmentant els comptes de Twitter dels Premis E-TECH 2023 (@premisetech) i de l’entitat organitzadora (@aenteg), així com el ‘hashtag’ #PremisETECH2023, per explicar que ha estat guanyadora, també en el termini màxim d’un mes després de rebre la distinció.

L’AENTEG facilitarà a les organitzacions i/o persones guanyadores, un distintiu digital del guardó que hauran de col·locar a les seves plataformes digitals (pàgina web, xarxes socials,…), en el cas de disposar-ne, amb un enllaç a la pàgina web dels Premis E-TECH o de l’AENTEG.

AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)
C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A-P3/A10)
17003, Girona
Telèfon: 972213435
Correu electrònic: info@aenteg.com

NIF G17672528
Nº d’inscripció 17/437 del Dpt. de Treball de la Generalitat de Catalunya

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.