Bases dels Premis E-TECH 2022

Les seccions que tens tot seguit, apleguen el conjunt de les bases dels Premis E-TECH 2022, però si vols descarregar-te-les en format PDF per tenir-les sempre a mà, pots fer-ho aquí mateix.

Els Premis E-TECH són uns guardons organitzats i entregats per l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) que reconeixen les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies, o bé aquelles empreses, institucions, entitats i persones de fora del territori gironí que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies.

Per a la seva organització, l’AENTEG compta també amb una sèrie d’entitats i institucions que li donen suport, així com d’empreses patrocinadores.

Les categories que conformen els Premis E-TECH 2022 són les següents:

 • Premi BBVA a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa
 • Premi a la millor iniciativa en l’administració local
 • Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC
 • Premi a la millor estratègia de màrqueting digital
 • Premi Internacional E-TECH
 • Premi a la trajectòria de l’empresa TIC
 • Premi al projecte tecnològic emergent
 • Premi al Referent E-TECH

Tot seguit es detalla, per a cada categoria, el seu enfocament i objectius.

Premi doble que distingeix, d’una banda, l’empresa gironina proveïdora de tecnologia que hagi creat una solució puntera per la seva aplicació al món empresarial, sigui aquesta ad-hoc o estandarditzada, així com l’empresa client -sigui aquesta gironina o no- que ha apostat per la seva aplicació.

Distingeix aquella administració pública gironina, a qualsevol nivell, o entitats que en formen part, que, a través de les seves actuacions, projectes o iniciatives, hagin aplicat de forma innovadora les tecnologies al servei de la ciutadania.

Si l’actuació, projecte o iniciativa ha comptat amb la participació d’un proveïdor tecnològic gironí, el jurat valorarà distingir tant l’administració pública, com l’empresa proveïdora.

Reconeix aquell projecte, producte, servei o iniciativa amb base tecnològica, que destaqui pel que fa a la projecció de la llengua catalana en qualsevol dels seus dialectes i variants, a la gestió del multilingüisme, i a la comunicació.

Premia aquella planificació i execució de l’estratègia de màrqueting digital aparellada a un projecte, producte, servei o iniciativa, independentment de què aquesta darrera sigui o no tecnològica, i que proporcioni mètriques mesurables del seu èxit (KPIs).

Es valorarà tant l’ús d’Internet com altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que aprofitant les seves característiques i possibilitats d’interacció es complementin i aportin millores a la iniciativa de manera conjunta.

S’atorga a aquella persona, entitat, empresa o administració que, tenint seu a les comarques gironines, hagi excel·lit en la internacionalització del seu producte, servei, negoci, iniciativa o projecte, o bé a aquella persona, entitat, empresa o administració de fora de Catalunya que hagi ajudat al progrés de les noves tecnologies a les comarques gironines.

Guardó que reconeix la trajectòria empresarial d’una empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada al sector: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc.

Reconeix una empresa tecnològica gironina amb menys de cinc anys de vida, valorant-ne aspectes diversos que la mostrin com una empresa amb un projecte en vies de consolidació: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc, o bé un projecte empresarial encara no formalment constituït com a empresa, que el jurat consideri que despunta en el seu plantejament, en la tecnologia emprada, en la tecnologia desenvolupada, en el seu impacte socioeconòmic i pel seu pla d’empresa (el qual és imprescindible presentar com a part de la documentació).

A més, el nostre espònsor Mentyco ofereix a la candidatura guanyadora un paquet consistent en:

 • consultoria estratègica i comercial il·limitada;
 • revisió de pla d’empresa;
 • revisió de pitchs;
 • gestor personal;
 • eines d’innovació per a l’emprenedoria;
 • contactes estratègics i networking.

Distingeix aquella organització o persona que, per algun motiu, hagi destacat, bé sigui per un fet o una sèrie de fets al llarg dels mesos previs a la celebració dels Premis, o bé pel conjunt de la seva trajectòria, pel seu impacte en la societat digital.

El període de presentació de candidatures s’obre el 24 de maig de 2022 (24/5/2022) a les 00:00:00 hores (mitjanit) i es tanca a les 23:59:59 del dia 3 de novembre de 2022 (3/11/2022).

Els Premis E-TECH 2022 tenen un caràcter de reconeixement i, per tant, no porten associada cap contrapartida dinerària o en espècies. Només en el cas de les empreses guanyadores que no siguin associades a l’AENTEG, i tinguin seu a les comarques gironines, l’entitat organitzadora dels guardons els regalarà un any gratuït de ser membres de l’AENTEG, que correspondrà al 2023.

 

S’entregarà als guanyadors una estatueta commemorativa, consistent en una placa de perifèric d’ordinador muntada sobre una base de metacrilat, i amb una plaqueta que explicita el nom dels Premis, la categoria, i el nom del guanyador. També s’entregarà un diploma acreditatiu de la victòria.

 

En el cas dels dos finalistes per categoria, aquests també rebran un diploma acreditatiu.

 

Podem considerar que, aparellat amb la victòria, hi ha tota la difusió mediàtica immediatament posterior a la gala d’entrega, ja que des de l’AENTEG s’emetrà la corresponent nota de premsa, i es mirarà de concertar entrevistes i reportatges a diversos mitjans, quelcom que queda sempre subjecte a la disponibilitat i interès dels mateixos mitjans.

Els requisits dependran, en cada cas, de la categoria a la qual vulguin optar els participants:

 • Premi BBVA a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa: l’empresa tecnològica que desenvolupa i implanta la solució de digitalització ha de tenir seu, almenys, a les comarques gironines, tot i que no és obligatori que sigui membre de l’AENTEG. Per la seva banda, l’empresa subjecta al procés de digitalització (clienta de l’anterior) pot ser de qualsevol lloc del món.
 • Premi a la millor iniciativa en l’administració local: l’administració pública haurà de tenir el seu marc d’actuació dins del territori de la vegueria de Girona. L’empresa proveïdora només podrà ser reconeguda com a guanyadora si té seu, almenys, a les comarques gironines.
 • Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: pel cap baix, haurà d’oferir tota la informació, servei i productes en català. La gestió del multilingüisme no és obligatòria, però és desitjable. Els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi a la millor estratègia de màrqueting digital: els responsables de la iniciativa hauran de tenir seu, almenys, a la vegueria de Girona.
 • Premi Internacional E-TECH: persones, organitzacions o empreses amb seu a les comarques gironines, o de fora de Catalunya, però que treballin a les comarques gironines (en aquest darrer cas, no cal que hi tinguin una seu, però si han de desplegar-hi activitat).
 • Premi a la trajectòria de l’empresa TIC: l’empresa ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona.
 • Premi al projecte tecnològic emergent: en cas de ser empresa constituïda, aquesta ha de tenir, almenys, seu a la vegueria de Girona o, en cas de no estar constituïda, explicitar la seva intenció ferma de constituir-se amb seu a la vegueria de Girona.

Una mateixa candidatura pot optar a més d’una categoria, sempre que compleixi amb les condicions exigides en cadascuna d’elles.

El Comitè Organitzador dels Premis Digitals E-TECH es reserva el dret de reorientar les candidatures presentades cap a les categories que consideri adequades, i s’atorga la potestat de proposar candidatures.

Les inscripcions de les candidatures als Premis són totalment gratuïtes.

La presentació de les candidatures a les diferents categories que componen els Premis E-TECH 2022, tret de la categoria del Referent E-TECH, que atorga directament la junta directiva de l’AENTEG i, per tant, queda fora d’aquest procediment, es realitzarà a través del formulari accessible a l’adreça https://forms.gle/MykfZysyfv4ReKVq5.

Aquest formulari s’ha realitzat amb l’eina privativa Google Forms amb motiu de la seva comoditat per a l’entitat organitzadora i, per a omplir-lo, cal disposar d’un compte de Google que és necessari per fer servir la funcionalitat de pujar documents a través del mateix formulari.

Aquelles persones, empreses o organitzacions que no tinguin, ni vulguin tenir compte de Google, poden obrir-ne un de temporal per a fer la gestió, indicant al formulari l’adreça de correu electrònic per on vulguin que els arribin les comunicacions referents als Premis per part de l’organització.

En cap cas, s’acceptarà cap altra fórmula per entregar la documentació, malgrat que l’organització es mostra oberta a considerar casos molt especials, i que puguin demostrar que, per motius de seguretat o privacitat, no poden emprar comptes de Google, i sempre reservant-se el dret de declinar aquesta possibilitat.

Aquest formulari per a la presentació de candidatures consisteix, a grans trets, en una àrea per a explicitar-hi les dades de l’empresa i la persona responsable dins d’aquesta, que presenten el projecte, i l’explicació del projecte en si, dividida en un breu resum executiu i en una secció on pujar-hi un màxim de cinc fitxers de documentació adjunta. Aquesta limitació busca facilitar la tasca del jurat a l’hora de valorar els diferents projectes.

La documentació que és obligatori lliurar per tal de poder tenir opcions al guardó és, per a cada categoria:

 • Premi BBVA a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa: cal que s’expliqui el projecte des de la situació anterior al seu inici, fins al seguiment un cop finalitzada la implantació, i els KPIs (indicadors) amb els seus corresponents valors per explicar l’èxit del projecte.
 • Premi a la millor iniciativa en l’administració local: explicació del projecte tot explicitant en què beneficia a la ciutadania.
 • Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: les candidatures cal que detallin el tractament que fan de la llengua catalana i, en el cas que procedeixi, quina gestió fan del multilingüisme.
 • Premi a la millor estratègia de màrqueting digital: cal explicar el producte, servei o iniciativa amb el que es treballi, així com tota aquella documentació que expliqui l’organització de la campanya, posant en relleu la seva part més creativa, i els KPIs (indicadors) emprats per a mesurar-ne l’èxit.
 • Premi Internacional E-TECH: en el cas de les empreses gironines, les xifres d’exportació i altres indicadors de volum de negoci i impacte fora de Catalunya, mentre que les persones i entitats amb domicili a la vegueria de Girona hauran de detallar la seva tasca a l’exterior, i l’impacte que això ha comportat tant a fora, com dins la vegueria de Girona. Per part de les empreses, persones i iniciatives de fora de Catalunya, caldrà que expliquin la seva influència i beneficis per al teixit tecnològic i social de les comarques gironines.
 • Premi a la trajectòria de l’empresa TIC: les empreses que s’hi presentin hauran d’explicar la seva trajectòria al llarg del temps, explicitant dades com ara la facturació, el creixement, les contractacions, la internacionalització, i totes aquelles que considerin rellevants per explicar la seva trajectòria al llarg dels anys.
 • Premi al projecte tecnològic emergent: pla d’empresa, tant aquesta estigui constituïda, com pendent de constituir-se. En el cas que estigui en procés de confecció, es pot ajuntar la part realitzada, explicant la situació i dibuixant el full de ruta de futur per al projecte.

Tingueu en compte que aquesta documentació ha de servir al jurat per avaluar la candidatura i comparar-la amb la resta de les que es presenten per tal de decidir el guanyador. Queda en mans dels responsables de la presentació de cadascuna d’aquestes candidatures fer el més clara i entenedora possible la documentació per tal de facilitar la comprensió del projecte per part del jurat i, així, la seva millor avaluació.

Un cop presentada la candidatura, aquesta podrà ser modificada fins a la mateixa data de finalització del termini de presentació.

Amb la presentació de la candidatura, els participants consenteixen que l’AENTEG incorpori les seves dades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de dur a terme les operacions necessàries per a l’execució dels guardons.

Un cop passats els Premis E-TECH 2022, l’AENTEG es compromet a eliminar totes les dades, conservant però, i a efectes estadístics i històrics dels Premis, els noms de les empreses i persones presentades, i les dades de contacte.

Aquestes dades s’incorporaran a fitxer automatitzat de l’AENTEG que permetrà tractar-les. En cap cas, aquest incorporarà la informació tècnica dels projectes presentats.

Aquestes dades no se cediran a terceres parts sense coneixement i aprovació prèvia de tots i cadascun dels participants.

Les candidatures finalistes i la guanyadora s’escullen de maneres diferents segons la categoria:

 • Premi al Referent E-TECH: escollit directament per la junta directiva de l’entitat organitzadora, que fixa els criteris per a l’elecció.
 • Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC: són els serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona i, més concretament, la Secretaria de Política Lingüística, la que decideix el guanyador, d’acord amb una sèrie de criteris tècnics sobre l’ús del català i el multilingüisme, i també per l’impacte social del projecte.
 • Per a la resta de les categories (Premi a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa, Premi a la millor iniciativa en l’administració local, Premi a la millor estratègia de màrqueting digital, Premi Internacional E-TECH, Premi a la trajectòria de l’empresa TIC, i Premi al projecte tecnològic emergent) serà un jurat especialitzat qui jutjarà tots els projectes i decidirà el guanyador o guanyadors.

El jurat estarà compost per una sèrie de representants de l’AENTEG com a entitat organitzadora, i d’administracions públiques de la vegueria de Girona. Tot seguit s’expliciten:

 • David Martí, president de l’AENTEG
 • Glòria Vinyals, representant d’ACCIÓ
 • Joan Ribas, responsable de tecnologia de la Cambra de Comerç de Girona
 • Irene Compte, directora general de la Fundació UdG
 • Marc Pallarès, representant de l’Ajuntament de Girona (Promoció Ecoǹomica)
 • Carles Bonfill, vocal de l’AENTEG i en representació de la nostra entitat
 • Eloi Fàbrega, vocal-secretari de l’AENTEG

El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH.

El jurat tan sols entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures, a partir del qual no es faran ja canvis en la seva composició.

L’entitat organitzadora es reserva el dret de modificar, segons les necessitats, la composició d’aquest jurat, sempre que no s’hagi acabat encara el període de presentació de candidatures.

Un cop finalitzat el període de recepció de candidatures, l’organització convocarà el jurat, que emetrà un veredicte per a totes les categories, a tot estirar, el dilluns 7 de novembre de 2022. Aquest veredicte es mantindrà sota custòdia de l’entitat organitzadora fins al dilluns 14 de novembre de 2022, data en la qual se celebrarà la gala de lliurament dels guardons, on es donaran a conèixer els finalistes i els guanyadors.

Prèviament, aquests (fins a tres per categoria tret del Premi Referent E-TECH) seran informats de la seva condició de finalistes, incloent-hi el guanyador, al qual només li serà comunicada la condició de finalista. Això es fa a fi i efecte de garantir la presència de tots tres a la gala de lliurament.

Pel que fa al guanyador del Premi Referent E-TECH, en ser un guardó especial atorgat directament per l’entitat organitzadora, aquest serà anunciat prèviament, en una data no definida, i sempre subjecta a quan la junta directiva de l’AENTEG prengui la decisió sobre a qui atorgar el guardó.

Treballar per a presentar la seva candidatura dins dels marges que marquen aquestes bases.

Fora d’això, des de l’organització, els demanem que donin a conèixer la seva participació als Premis E-TECH 2022 a través de les seves xarxes socials i pàgina web en cas de tenir-ne, tot esmentant els comptes de Twitter dels Premis E-TECH 2022 (@premisetech) i de l’entitat organitzadora (@aenteg), així com el ‘hashtag’ #PremisETECH2022.

En cas que sigui una organització (empresa, entitat) que disposi d’una pàgina web, aquesta queda obligada a realitzar una publicació, en el termini màxim d’un mes després d’haver guanyat el Premi, explicant la seva participació i victòria, en la qual quedi palès tant el nom “Premis E-TECH 2022”, com el nom de l’entitat organitzadora, “AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)”.

En cas de disposar de compte de Twitter, la mateixa també està obligada a publicar-hi una entrada esmentant els comptes de Twitter dels Premis E-TECH 2022 (@premisetech) i de l’entitat organitzadora (@aenteg), així com el ‘hashtag’ #PremisETECH2022, per explicar que ha estat guanyadora, també en el termini màxim d’un mes després de rebre la distinció.

L’AENTEG facilitarà a les organitzacions i/o persones guanyadores, un distintiu digital del guardó que hauran de col·locar a les seves plataformes digitals (pàgina web, xarxes socials,…), en el cas de disposar-ne, amb un enllaç a la pàgina web dels Premis E-TECH o de l’AENTEG.

AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)
C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A-P3/A10)
17003, Girona
Telèfon: 972213435
Correu electrònic: info@aenteg.com

NIF G17672528
Nº d’inscripció 17/437 del Dpt. de Treball de la Generalitat de Catalunya

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.